ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Дневен режим

Дневният режим на децата  осигурява двигателна активност и разнообразни дейности, целящи предпазване на децата от нервно-психическо натоварване.

 

  Подготовката на децата за училище се извършва в подготвителни групи за 5 и 6 годишни деца. Създадени са условия, отговарящи на детските потребности  за учебна дейност и са осигурени необходимите помагала и пособия.