ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Екип

    ЕКИП на ДГ №152 "ЛЮЛЯЧЕ"

 

За доброто отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДГ № 152 „Люляче”  се грижи високо квалифициран, отговорен и отзивчив педагогически екип и непедагогически персонал, медицински сестри с висок професионален опит и административен персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ № 152 "Люляче" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип е с висше образование и притежава допълнителна професионално-квалификационна степен.