ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

За родителите

През летния период на 2018 г. ДГ № 152”Люляче” ще работи както следва:

  • а/от 01.06.2018 г. до 30.06.2018-сборни групи;
  • б/от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г.-сборни групи;
  • в/от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. –детската градина няма да работи с деца,поради извършване на санитарно-хигиенни и ремонтни дейности;
  • г/ от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г.-сборни групи.

Записаните за м.август 2018 г. деца ще бъдат пренасочени към ДГ № 32”Българче” в трети микрорайон на район”Люлин”.