ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Съобщения

Заплащане на месечни такси

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб в ДГ № 152 „Люляче“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път с цел избягване излишно движение и контакти. Разчитаме на вашето съдействие. Ситуацията е трудна за всички.

Данни за платежен документ

„Общинска банка“ АД - клон Люлин
IBAN: BG65SOMB91303143141500
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане:
Такса м. март 2020г. – трите имена на детето и от коя група е
Задължено лице или вносител: трите имена на родителя

Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu
*Необходимо е да направите регистрация като въведете Ваш email и ЕГН на Вашето дете

 

Срокът за заплащане се удължава. Могат да се превеждат само месечни  такси, а НЕ суми за допълнителните дейности..

За начина наплащане на допълнителните дейности ще Ви уведомим допълнително.

При желание от Ваша страна можете да се възползвате от това предложение.

Лице за контакт и телефон  или електронна поща, на които  можете да се свържетев случай на необходимост.  

  1. Имена на лицето, за контакт – Весела Савова
  2. Номер на телефон –0885989498
  3. Имейл – dg152@abv.bg