ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Съобщения

 ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ ГРУПИТЕ ЗА УЧИЛИЩЕ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" И "ДЕТЕЛИНКИ"

УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ СА ГОТОВИ. ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СИ ГИ ПОЛУЧИТЕ НА МЯСТО В ДГ № 152 ОТ УЧИТЕЛКИТЕ НА ГРУПИТЕ.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ № 152 „Люляче“ ще отвори врати на 26 май, първият работен ден след почивните дни. Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното  им състояние  на входа на детското заведение. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

Директорът има задача да организира ежедневна дезинфекция на детските площадки и на помещенията. Директорът ще организира работата на детската градина така, че да се осигури дистанция между различните групи и между персонала и родителите. Увеличава се времето за провеждане на занимания навън при хубаво време. При игрите навън ще се следи заедно да играят само деца от една група.

Ограничават се посещенията на родители вътре в помещенията.

Декларацията за прием на децата,  която разработва Министерството на образованието, ще бъде качена на сайта на детската градина, и всеки родител може да я попълни предварително или на място в детската градина.

Напомняме, че посещението е само по желание на родителите, а нашата препоръка е децата, за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по служебен път.

Директорът имат готовност да реорганизира работата при събиране на повече деца от една група.

До 26 май двора на детската градина е окосен и обработен против кърлежи.

Персоналът ще получи точни инструкции за поддържане на хигиената в двора и помещенията.

В края на страницата ще намерите Декларация за съгласие и Вътрешни правила за работа на ДГ № 152.

 

 

Информация за записване на класираните деца за учебната 2020/2021година

Уважаеми родители,
Записването на класираните деца ще се извършва по следния график:
Период на записване: 18.05.2020год. - 29.05.2020г.

Всеки делничен ден от 9:00 ч. до 16:00 часа.

Във връзката с противоепидемичните мерки е необходимо да носите предпазни маски.

 

 

Заплащане на месечни такси

 Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път с цел избягване излишно движение и контакти.

На сайта на детската градина са публикувани необходимите банкови реквизити, инструкции за попълване на платежния документ и начина, по който ще можете да разберете каква е дължимата от вас такса за посещение на детската градина.  

Могат да се превеждат само месечни  такси, а НЕ суми за допълнителните дейности. Внасяйте точната сума.

За начина  на плащане  на допълнителните дейности ще Ви уведомим допълнително.

При желание от Ваша страна можете да се възползвате от това предложение.

1.  Имена на лицето, за контакт - Весела Савова

3.  Номер на телефон - 0885989498

4.  Имейл - dg152@abv.bg

 

Данни за платежен документ

„Общинска банка“ АД - клон Люлин
IBAN: BG65SOMB91303143141500
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане:
Такса м. март 2020г. – трите имена на детето и от коя група е
Задължено лице или вносител: трите имена на родителя

Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu
*Необходимо е да направите регистрация като въведете Ваш email и ЕГН на Вашето дете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 э