ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Дневен режим

 

 

Времево разписание

Форми и дейности

7:00 – 8:30 ч.

Прием.

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8:30 ч. – 9:00 ч.

Сутрешна закуска

9:00 – 10:30 ч.

Педагогически ситуации и игри.

Междинна закуска – плод

10:30 – 12:00 ч.

Разходки и игри на открито.

Допълнителни двигателни и приложни дейности. Занимания по интереси. Дейности по избор на децата. Индивидуални занимания с деца.

Празници и развлечения за децата

12:00 – 12:45 ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

Следобеден сън. Индивидуални занимания с деца. Работа с малки групи деца

15:30 – 16:00 ч.

Подвижни игри.

Следобедна закуска

16:00 – 16:30ч.

Организирани занимания и игри.

Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина

16:30 – 19:00ч.

Игри в занималнята или на двора.

Свободни дейности по избор.

Изпращане