ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Дейности

Допълнителните дейности, които се извършват в ДГ № 152”Люляче” са следните:

  1. Тренировки по футбол;
  2. Народни танци;
  3. Модерни танци;
  4. Обучение по английски език.

Прикачени документи

Конкурс - ДОД