ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Екип

    ЕКИП на ДГ №152 "ЛЮЛЯЧЕ"

 За доброто отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДГ № 152 „Люляче”  се грижи високо квалифициран, отговорен и отзивчив педагогически екип и непедагогически персонал, медицински сестри с висок професионален опит и административен персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ № 152 "Люляче" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип е с висше образование и притежава допълнителна професионално-квалификационна степен.

От деня, в който детето ви посещава детската градина, ние - учители и родители поемаме заедно по един общ път към една обща цел - детето да бъде здраво, да се развият неговите умствени способности и се подобри социалната му активност. Това ще постигнем заедно в съвместната си дейност.