ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Материална база

Сградата на  ДГ № 152 "Люляче" е специално построена за детско заведение и отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания. В ДГ № 152 функционират 10 групи. От тях две групи  са подготвителни за училище със 6 годишни деца, две групи са подготвителни за училище с 5 годишни деца, две втори групи, две първи група и две яслени групи. Осигурени са много добри условия за възпитание и обучение. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.