ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението им. Обществен съвет се създава към всяка детска градина.

Обществен съвет към ДГ № 152 "Люляче" в състав:

Председател: Магдалена Пирнарева

Членове: 

    1. Радостина Василева;

    2. Лора Ценова;

    3. Борис Славков;

    4. Миглена Василева-представител на СО –р-н”Люлин”