ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Прием

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването и класирането в ДГ № 152 „Люляче” се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). 

Записването на класираните деца ще се извършва по следния график:

Период на записване:

/Понеделник - Петък/ от 8.00 часа до 16.00 часа.

През учебната 2022/2023г. от 15.09.2022г. в ДГ № 152 "Люляче" ще функционират 10 групи, както следва:

- 2 бр.групи детска ясла-смесени по възраст-набор 2021 и 2020,

-2 бр.групи-набор 2019 г.,

-2 бр.групи-набор 2018 г.

-2 бр.групи-набор 2017 г.

-2 бр.групи-набор 2016 г.