ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Прием

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването и класирането в ДГ № 152 „Люляче” се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). 

Записването на класираните деца ще се извършва по следния график:

Период на записване: от 13.05. 2024 г.

/Понеделник - Петък/ от 8.00 часа до 16.00 часа.

ДГ № 152 „Люляче“  е общинска детска градина за отглеждане,възпитание  и обучение на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детската градина се намира на територията на район „Люлин”, Столична община,  ул. „Ванче Михайлов“ № 3.

ДГ № 152 „Люляче“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч. 

През учебната 2024/2025 година от 15.09.2024 г. в ДГ № 152 „Люляче"   ще функционират  10 групи, както следва:

 • 2 бр.  групи детска ясла - смесени по възраст - набор 2022 и набор 2023;
 • 2 бр.  групи  - набор 2021;
 • 2 бр.  групи -  набор 2020;
 • 2 бр.  групи -набор 2019 ;
 • 2 бр.  групи - набор 2018;

В ДГ 152 “Люляче” се извършва ранно оценяване на развитието на детето и риск от обучителни затруднения със скрининг  тест;

Оценката се извършва от обучени педагогически специалисти и учители в детската градина;

Ранното оценяване се извършва на децата от 3 год. до 3 год. и 6 м. при постъпване за първи път на детето в детската градина след подписано информирано съгласие от родителя.

ОБУЧЕНИЕТО В ДГ 152 „ЛЮЛЯЧЕ” СЕ СЪСТОИ ОТ:

 • ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
  •  Български език и литература;
  •  Математика;
  •  Околен свят;
  •  Изобразително изкуство;
  •  Музика;
  •  Конструиране и технологии;
  •  Физическа култура.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  • Ранно езиково обучение по английски език;  
  • Танци;
  • Подвижни игри с топка.
 • СВОБОДНИ ЗАНИМАНИЯ
  • Организиране на празници, състезания, концерти;
  • Разходки на открито;
  • Игри и забавления;
  • Организиране на екскурзии и походи;
  • Зимни и летни лагери.

  За допълнителна информация тел. 02/824 88 62

Директор: Димитринка Лозанова