ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Съобщения

 

Информация относно таксите за детските градини и отсъствията на децата

 

Уважаеми родители,

 

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане/ДВ бр.17/2022г./ параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат

таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Срока за записване на класираните деца от първо класиране с прием от м. септември за уч. 2024/2025 г. ще се извърши от 13.05.2024 г. до 23. 05.2024 г.

Приемното време за записване на децата е от 08.00 ч. до 16.00 ч.

При записване на детето е необходимо да предоставите посочените в заявлението данни и документи за доказване на заявените критерии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 э