ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Необходими документи

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. Здравна карта за дете /нова/.
 7. Васерман на един от родителите, за децата, постъпващи в яслена група.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 3. Здравна карта за дете.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ВАКАНЦИЯ

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 3. Деца, които не са посещавали детската градина повече от два месеца - представят изследване за чревни паразити.